Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «Digital Education Readiness for VET teachers through tool assisted learning pathways – Digipath» με κωδικό 80285/1η διαδικασία/2022/θέσεις 2

 

68ΘΕ46ΨΖΣΘ-ΒΦΤ πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ