Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80039/1η διαδικασία/2022/θέσεις 3

 

ΨΛΧΒ46ΨΖΣΘ-ΑΘΘ πρακτικό επιλογής

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ