Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80138/1η διαδικασία/2022/θέσεις 2

 

9ΒΖΜ46ΨΖΣΘ-ΕΛΙ πρακτικό επιλογής

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ