Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80058/1η διαδικασία/2022/θέση 1

 

ΨΝ7Υ46ΨΖΣΘ-ΟΑΕ πρακτικό επιλογής

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ