Τα περιστατικά διακρίσεων και ρατσισμού στον τομέα του μαζικού αθλητισμού είναι μια νέα μάστιγα που πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως με αποτελεσματικότητα και δημιουργικούςτρόπους.
Οι επιπτώσεις των διακρίσεων και του ρατσισμού σε αυτόν τον τομέα, είναι εξίσου αρνητικές και δυσάρεστες όπως σε κάθε κοινότητα ανθρώπων, όπου ο καθένας είναι διαφορετικός, αλλά ως μέλη μιας ομάδας ή κοινότητας σέβονται και τηρούν ένα κοινό σκοπό. Για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες που θα προκύψουν και οι αλληλεπιδράσεις των συμμετεχόντων (του Προγράμματος) είναι ένα σημαντικό βήμα προς την εξαφάνιση, τη κατεύθυνση και την επίλυση θεμάτων όπως τα περιστατικά βίας στον αθλητισμό.

 

Πρόγραμμα: Erasmus+

Άξονας: Erasmus+ Programme: Support for Collaborative Partnerships in the field of Sport (ΚΑ3 Erasmus+ Programmes)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βασίλειος Βερύκιος, Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ

Κοινοπραξία:

1. Regional Center of Vocational Training and Lifelong Learning-RCVTLLL
2. Konstantin Preslavsky University of Shumen (SHU)
3. University of Jyväskylä (JYU)
4. Oltalom Sport Association (OSA)
5. University Santiago De Compostela
6. Hellenic Open University (HOU)

Διάρκεια: 01/01/2015 – 31/12/2016

Ιστότοπος Έργου: http://iris-sport.eu/en/