Το έργο «FORETELL» προέκυψε από την ανάγκη προώθησης μιας κουλτούρας στην Ευρώπη με γνώμονα την ασφάλεια απέναντι σε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς κινδύνους, όπως είναι οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές δημοτικού (School Education), αλλά και δασκάλους και φιλοδοξεί να ενισχύσει την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη μάθηση και τη διδασκαλία. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί ένας on-line 3D εικονικός κόσμος, στον οποίο θα προσομοιώνονται συγκεκριμένα σενάρια περιβαλλοντικών κινδύνων (πυρκαγιές και πλημμύρες) και τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την υλοποίηση δραστηριοτήτων βιωματικής μάθησης (π.χ. παιχνίδια ρόλων και στρατηγικής, προσομοιώσεις, κ.λπ.). Το έργο FORETELL στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τα παιδιά σε ένα καινοτόμο, ιδιαίτερα συναρπαστικό περιβάλλον, ούτως ώστε να κατακτηθούν, με ευχάριστο και ασφαλή τρόπο, η ορθή γνώση, οι δεξιότητες και συμπεριφορές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και να ενισχύσει το έργο των εκπαιδευτικών, προκειμένου να προσφέρουν υψηλότερη ποιότητα διδασκαλίας.

 

 

Πρόγραμμα: Erasmus+

Άξονας: Erasmus+ Programme: Lifelong Learning Programme / Key Action 2 (KA2)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Ξένος , Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ

Κοινοπραξία:

Διάρκεια: 1/12/2015-30/11/2017

Ιστότοπος Έργου: http://foretell.eap.gr/  & https://www.facebook.com/FORETELL-Flood-and-Fire-Safety-Awareness-in-Virtual-World-1194439597251328/