Διευκρινίσεις, σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν σχετικά με την Πρόσκληση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» και κωδικό ΕΔΒΜ34 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Συννημένο 1: Διευκρινήσεις 8/2/2017

Συννημένο 2: Αρχείο Excel του οποιου απαιτείται συμπλήρωση από τον Ε.Υ.

 

Γρήγορη Προβολή:

ORTH_EPANALHPSH_ERWTHSEIS_060217