1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης, προτάσεις, μπορούν να υποβάλλουν Μεταδιδάκτορες, οι οποίοι έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους δίπλωμα στην Ελλάδα ή σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

Σε περίπτωση που το διδακτορικό δίπλωμα έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ.

Όσοι Μεταδιδάκτορες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω προκήρυξη θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στην Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ (ΣΥΝ1), το οποίο θα κατατεθεί στο Γενικό Πρωτόκολλο του Ιδρύματος έως την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.

Συννημένο: Βεβαίωση αποδοχής στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη πρόσκληση http://edel.eap.gr/?page_id=903

 

Εσωτερική Επικοινωνία:

Μαρία Πετροπούλου , Τηλ.: 2610367665, email: mpetropoulou@eap.gr