Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80025/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80025 και τίτλο «Digital ...
Περισσότερα

Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 70402/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70402 και τίτλο «Safeguarding ...
Περισσότερα

Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80039/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις και 80039/3η διαδικασία/2020/1 θέση

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80039 και τίτλο ««INclusive ...
Περισσότερα

Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80029/3η διαδικασία/2020/4 θέσεις και 80029/2η διαδικασία/2020/1 θέση

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80029 και τίτλο «Master ...
Περισσότερα

Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80041/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις και 80041/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80041 και τίτλο «XENIA: ...
Περισσότερα

Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80037/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις, 80037/3η διαδικασία/2020/1 θέση και 80037/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80037  και τίτλο «Social ...
Περισσότερα

Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 70410/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό70410  «DevOps competences for Smart ...
Περισσότερα

Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80000/2η διαδικασία/2020/1 θέση και 80000/1η διαδικασία/1 θέση

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80000  και τίτλο «Kazakh ...
Περισσότερα

Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 70048/4η διαδικασία/2020/1 θέση και 70048/5η διαδικασία/1 θέση

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική ...
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 80001/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80001 και τίτλο «Skills for ...
Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 80038/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80038 και τίτλο «Boosting digital ...
Περισσότερα

Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80022/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80022 και τίτλο «All ...
Περισσότερα

Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 70400/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70400 και τίτλο «Multiservice ...
Περισσότερα

Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 70392/1η διαδικασία/2020/7 θέσεις

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70392 και τίτλο «TeleICCE-Προώθηση ...
Περισσότερα

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70410/1η διαδικασία/2020/2 θέσεις

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: Ω1NΣ46ΨΖΣΘ-8ΛΑ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου ...
Περισσότερα

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80039/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΒ4Φ46ΨΖΣΘ-Ψ5Δ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου ...
Περισσότερα

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80029/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΑΠΜ46ΨΖΣΘ-ΚΦΔ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου ...
Περισσότερα

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80028/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 67ΑΖ46ΨΖΣΘ-ΗΩΓ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου ...
Περισσότερα

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80027/1η διαδικασία/2020/θέσεις 2,3,4,5

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΜ0846ΨΖΣΘ-6Α4 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου ...
Περισσότερα

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80024/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: Ω9Ε046ΨΖΣΘ-Λ3Ι απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου ...
Περισσότερα

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80023/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6ΑΡ046ΨΖΣΘ-96Ι απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου ...
Περισσότερα

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80022/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΦ1Ε46ΨΖΣΘ-ΨΦΞ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου ...
Περισσότερα

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80003/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6ΛΓΥ46ΨΖΣΘ-ΞΤΑ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου ...
Περισσότερα

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70401/1η διαδικασία/2020/3 θέσεις

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΩΜΛ346ΨΖΣΘ-Ω2Ι απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου ...
Περισσότερα
Loading...