ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ε.Α.Π.

Fax: 2610 367111

Ονομ/μο – Αρμοδιότητες e-mail Τηλέφωνο
Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δημοσθένης Σαμαράς
 elke@eap.gr

samaras@eap.gr

 2610367764
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΚΕ
Μαρία Πετροπούλου

Υπεύθυνη Γραμματείας Προέδρου ΕΛΚΕ, Αντιπροέδρου του ΕΑΠ, κ. καθ.  Άννας Ρούσσου

2610 367665
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΤΑΜΕΙΟ

Μαρία Παπανικολάου

Συντονίστρια Τμήματος


Υπεύθυνη έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων και πληρωμών

mpapanik@eap.gr 2610 367761
Γεώργιος Γκόλφης

Υπεύθυνος Λογιστής

gkolfis@eap.gr 2610 367668
Αικατερίνη Γιωτίτσα

Υπεύθυνη Εσόδων τραπεζικών λογαριασμών και αρχείου λογιστηρίου

agiotitsa@eap.gr 2610 367715

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Αγγελική Γκοτσοπούλου

Υπεύθυνη διαχείρισης: ΦΚ31, Erasmus Plus, PRESS, Μετακινήσεις Μελών ΔΕΠ-Συνέδρια

agkotsopoulou@eap.gr 2610 367669
Αγγελική Κανελλοπούλου

Υπεύθυνη διαχείρισης: ΓΧΝ, ΕΑΓ, ΔΓΡ, ΟΝΕΠΣ, Αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, Σύντομων Προγραμμάτων Σπουδών, Γνησιότητα Βεβαιώσεων

akanellopoulou@eap.gr 2610 367766
Ιωάννα Μαρίνη

Υπεύθυνη διαχείρισης: προγράμματος Πολιτιστικών Δράσεων ΕΑΠ, ΠΕΝΕΡ ΕΑΠ, Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ, ΕΔΒΜ (νέα έργα), Tackle, αποζημιώσεις μετακινήσεων ΦΚ 31

marini@eap.gr 2610 367664
Χαρίκλεια Χαλκιοπούλου

Υπεύθυνη διαχείρισης: Αναπτυξιακών Δράσεων Κοσμητειών, Τιμολογίων και αποζημιώσεων μετακινήσεων ΦΚ 31, έλεγχος ορίων αμοιβών μελών ΔΕΠ, αμοιβές μελών ΔΕΠ ΕΑΠ από άλλους φορείς, ISO

chalkiopoulou@eap.gr 2610 367760
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-ΑΡΧΕΙΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 
Αικατερίνη Χαντζή    

Υπεύθυνη Τήρησης Πρακτικών ΕΔΕΛ, Η.Δ. και ενημερώσεων, Πρωτόκολλο, Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ, Αρχείο (γενικό και ειδικό), προκαταβολές-αποδόσεις ΧΕΝ

kchantzi@eap.gr 2610 367373
Χαρίκλεια Χαλκιοπούλου

 Πρωτόκολλο, Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ, Αρχείο Συμβάσεων, Γνησιότητα Βεβαιώσεων

chalkiopoulou@eap.gr 2610 367760

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Κατερίνα Λουκοπούλου 

Υπεύθυνη συμβάσεων προμηθειών με απευθείας ανάθεση (2.500,00€ έως 20.000,00€, πλέον ΦΠΑ), αρχείο ΕΔΕΛ, υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων

kloukopoulou@eap.gr 2610 367763
Κατερίνα Σκόνδρα 

Υπεύθυνη διαδικασιών προκηρύξεων ανάθεσης έργου προγραμμάτων της ΕΔΕΛ, έως και την υπογραφή των συμβάσεων, τήρηση αρχείου συμβασιούχων ΕΔΕΛ (φυσικό και ηλεκτρονικό), έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, Γνησιότητα Βεβαιώσεων, ISO

anathesi@eap.gr 2610 367673

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Θεόδωρος Βαγενάς 

 Υπεύθυνος υποβολής προτάσεων ευρωπαϊκών και εθνικών έργων, προώθηση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ε.Α.Π., εκπρόσωπος στο Patras IQ, διαχείριση έργων Horizon 2020, ενημέρωση μελών ΔΕΠ και ερευνητών για νέες προσκλήσεις, ενημέρωση site της ΕΔΕΛ

tvagenas@eap.gr 2610 367759
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σουφαλιδάκης Ιωάννης soufalisj@eap.gr 2610 367217
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Νικόλαος Αχιλλεόπουλος

Σχεδιασμός αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων, διερεύνηση συνεργασιών.

Mέλος Ελληνικής αντιπροσωπείας Digital Skills and Job Coalition,
Εκπρόσωπος στην Εθνική Συμμαχία για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας,
Εκπρόσωπος επιτροπής Ψηφιακής οικονομίας Υπ. Παιδείας, και Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής

achilleopoulos@eap.gr 2610 367649