Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν επίσημα τα Προγράμματα Εργασιών του Ορίζοντα 2020 για το 2018-2020.

Η αναζήτηση προγραμμάτων είναι εφικτή από το Participant Portal : Participant Portal , όπου υπάρχει όλο το υλικό των προγραμμάτων καθώς και οι ημερομηνίες υποβολής προτάσεων.

Περισσότερα Στοιχεία: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20