Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80006/2η διαδικασία/2019 (2 ΘΕΣEΙΣ)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΕΨ3Ρ46ΨΖΣΘ-ΨΗΧ  απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου ...
περισσότερα...
/ jobs, Ανακοινώσεις, Θέσεις Εργασίας

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80002/3η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: Ω25146ΨΖΣΘ-Π9Ω  απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου ...
περισσότερα...
/ jobs, Ανακοινώσεις, Θέσεις Εργασίας

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70377/1η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΡΒΑΑ46ΨΖΣΘ-ΠΓ0 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο ...
περισσότερα...
/ jobs, Ανακοινώσεις, Θέσεις Εργασίας

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70376/2η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΣΙ546ΨΖΣΘ-ΚΦΒ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο ...
περισσότερα...
/ jobs, Ανακοινώσεις, Θέσεις Εργασίας

Mη ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70410/2η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: Ψ1ΩΛ46ΨΖΣΘ-ΣΟ4  απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου ...
περισσότερα...
/ jobs, Ανακοινώσεις, Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70408/MILE/5η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70408 και τίτλο ...
περισσότερα...
/ jobs, Ανακοινώσεις, Θέσεις Εργασίας

Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80006(295) – Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.

Έγκριση Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80006(295)/Υποέργο 2/2η διαδικασία/2019 (2 ΘΕΣΕΙΣ) Κείμενο: Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το ...
περισσότερα...
/ jobs, Ανακοινώσεις, Θέσεις Εργασίας

Έγκριση Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80002(294) – CrowdDreaming: Youths co-create Digital Culture (CDDC)

Έγκριση Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 80002(294)/3η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ) Κείμενο: Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το ...
περισσότερα...
/ jobs, Ανακοινώσεις, Θέσεις Εργασίας

Έγκριση Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70410(290) – DevOps competences for Smart Cities

Έγκριση Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70410(290)/2η διαδικασία/2019 (1 θέση) Κείμενο: Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το ...
περισσότερα...
/ jobs, Ανακοινώσεις, Θέσεις Εργασίας

Έγκριση Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70377 (267) – WEMIN

Έγκριση Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70377(267)/1η διαδικασία/2019 (1 θέση) Κείμενο: Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το ...
περισσότερα...
/ jobs, Ανακοινώσεις, Θέσεις Εργασίας
Loading...