Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70392/teleICCE/2019 (3 ΘΕΣΕΙΣ)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 609Ω46ΨΖΣΘ-Σ7Θ αναρτημένης απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση ...
περισσότερα...

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70048(31)/ΤΕΕ/ΑΝΑΘΕΣΗ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΥ4Π46ΨΖΣΘ-3Σ1 αναρτημένης απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση ...
περισσότερα...

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70410/1η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 99ΔΛ46ΨΖΣΘ-ΟΦΘ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου ...
περισσότερα...

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70402/1η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΙΔΔ46ΨΖΣΘ-ΘΝΚ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου ...
περισσότερα...

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70048/ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/2019 (4 ΘΕΣΕΙΣ)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 9ΠΕΡ46ΨΖΣΘ-Φ7Μ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου ...
περισσότερα...

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70048/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6Δ7Ρ46ΨΖΣΘ-Δ41 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου ...
περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου ΛΟΓΙΣΤΗ (70048(31)/ΛΟΓΙΣΤΗΣ/2η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ))

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70048(31)/ΛΟΓΙΣΤΗΣ/2η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ) Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους ...
περισσότερα...

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70330 (222)/ΑΔΕ/2019 (1 ΘΕΣΗ)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 94ΑΝ46ΨΖΣΘ-ΕΒΙ  απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου ...
περισσότερα...

Ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70330(222)/ΧΒΑ/2019 (2 ΘΕΣΕΙΣ)

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 7ΧΩ246ΨΖΣΘ-ΜΝΛ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο ...
περισσότερα...

Έγκριση Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου 70392(teleICCE)/2019 (3 ΘΕΣEΙΣ)

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70392(teleICCE) και τίτλο «Προώθηση ...
περισσότερα...
Loading...