Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Innovation station: A new approach towards online and blended education» με κωδικό 80307/1η διαδικασία/2022/θέση 1

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του  Έργου «Innovation station: A new approach towards online and ...
περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Innovative Agile Project Based Learning» με κωδικό 80274/2η διαδικασία/2022/θέσεις 3

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «Innovative Agile Project Based Learning» με κωδικό 80274/2η ...
περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «CRISIS-Competences for Resilient Smart Cities’ Staff/Ικανότητες Στελεχών Ανθεκτικών και Έξυπνων Πόλεων» με κωδικό 80110/1η διαδικασία/2022/θέσεις 4

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του  Έργου «CRISIS-Competences for Resilient Smart Cities' Staff/Ικανότητες Στελεχών Ανθεκτικών ...
περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Lighting research and consulting services» με κωδικό 80044/1η διαδικασία/2022/θέση 1

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «Lighting research and consulting services» με κωδικό 80044/1η διαδικασία/2022/θέση ...
περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «WorkingSmart – Smart working and Open Learning» με κωδικό 80276/2η διαδικασία/2022/θέση 1

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «WorkingSmart - Smart working and Open Learning» με κωδικό ...
περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου «LEARN.INC- Learning Incubator for Project-based Teaching and Training through Research» με κωδικό 80106/1η διαδικασία/2022/θέσεις 4

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «LEARN.INC- Learning Incubator for Project-based Teaching and Training through ...
περισσότερα...
Loading...