Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80025/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80025 και τίτλο «Digital ...
περισσότερα...

Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 70402/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70402 και τίτλο «Safeguarding ...
περισσότερα...

Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80039/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις και 80039/3η διαδικασία/2020/1 θέση

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80039 και τίτλο ««INclusive ...
περισσότερα...

Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80029/3η διαδικασία/2020/4 θέσεις και 80029/2η διαδικασία/2020/1 θέση

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80029 και τίτλο «Master ...
περισσότερα...

Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80041/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις και 80041/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80041 και τίτλο «XENIA: ...
περισσότερα...

Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80037/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις, 80037/3η διαδικασία/2020/1 θέση και 80037/1η διαδικασία/2020/1 θέση

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80037  και τίτλο «Social ...
περισσότερα...

Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 70410/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό70410  «DevOps competences for Smart ...
περισσότερα...

Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 80000/2η διαδικασία/2020/1 θέση και 80000/1η διαδικασία/1 θέση

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80000  και τίτλο «Kazakh ...
περισσότερα...

Έγκριση πρακτικού επιλογής στο πλαίσιο του Έργου 70048/4η διαδικασία/2020/1 θέση και 70048/5η διαδικασία/1 θέση

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το Πρακτικό Επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική ...
περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο 80038/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80038 και τίτλο «Boosting digital ...
περισσότερα...
Loading...