4ος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΑΠ-ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

«ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και προκηρύσσουν από κοινού τον 4ο Επιχειρηματικό Διαγωνισμό ΕΑΠ-ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες.

 

Ο επιχειρηματικός διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές/τριες, απόφοιτους/ες των τελευταίων 5 ετών από την απόκτηση του τελευταίου τίτλου σπουδών κάθε προγράμματος και βαθμίδας σπουδών και των 2 ιδρυμάτων, αλλά και σε άτομα τα οποία απασχολούνται ενεργά σε ερευνητικούς τομείς του ΕΑΠ και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

 

Φιλοδοξούμε και φέτος με τον 4ο Επιχειρηματικό Διαγωνισμό «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες», να δοθεί η κατάλληλη ώθηση και υποστήριξη στα επιχειρηματικά όνειρα και φιλοδοξίες των συμμετεχόντων.

 

Τα υπό κατάθεση και αξιολόγηση επιχειρηματικά σχέδια, θα πρέπει να διέπονται από το καινοτομικό και πρωτότυπο πνεύμα σύλληψης και σχεδίασης και να ακολουθούν τους επιχειρηματικούς άξονες α) της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, β) της εφαρμογής τεχνολογικών καινοτομιών στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη και γ) της εφαρμογής της τεχνολογικής καινοτομίας στον πολιτισμό.

 

 

Ο  Επιχειρηματικός Διαγωνισμός φέτος πραγματοποιείται και πάλι σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και συγκεκριμένα σε σύνδεση με το Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας προγράμματος NBG Business Seeds  https://www.nbg.gr/el/nbgseeds/competition

 

Η συγκεκριμένη συνεργασία του ΕΑΠ και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, προσφέρει στους μελλοντικούς επιτυχόντες του επιχειρηματικού διαγωνισμού «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες»:

 

 • Την είσοδό στους 2 πρώτους νικητές, στη 2η  φάση του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας προγράμματος NBG Business Seeds.
 • Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας προσφέρει σε όποιον συμμετέχοντα αξιολογηθεί ότι έχει καλή ή βάσιμη ιδέα στη θεματική περιοχή της:

(α) Τεχνολογίας

(β) Ενέργειας

3ήμερη εκπαίδευση για τους (α) από μέντορες στην Πάτρα το Φεβρουάριο 2019 και 3ημερη εκπαίδευση για τους (β) (με δωρεάν μετακίνηση και διαμονή) στη Λάρνακα το Μάρτιο 2019.

α)Στον 1ο νικητή, δωρεάν χώρο εγκατάστασης της εταιρείας του (1-2 θέσεων εργασίας) για διάστημα 3 μηνών.

β) Στο 2ο και 3ο νικητή, υπηρεσίες του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας (πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, κατοχύρωση Πνευματικών Δικαιωμάτων, δικτύωση με  εθνικούς & διεθνείς φορείς κλπ).

γ) Στις ομάδες που θα διακριθούν και εφόσον ανήκουν στους τομείς: Νανοτεχνολογίας, Αγροδιατροφής, Βιοτεχνολογίας, Έξυπνες πόλεις, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αεροναυπηγικής, Μπλε Οικονομίας/Ανάπτυξης προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικτύωση και συνεργασία με τα αντίστοιχα Innovation HUBs που λειτουργούν στο ΕΠΠ (Nanotechnology HUB, Aroma HUB, Biohealth HUB, Smart Cities, Cleantech Energy HUB, Aeronautic HUB, HUB για την Μπλε Οικονομία/Ανάπτυξη)

 

 • Πρόσβαση σε ενέργειες και δράσεις στο πλαίσιο της ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Patras IQ για το έτος 2018,

 

 • To Orange Grove Patras προσφέρει ως βραβείο στον 1ο νικητή του διαγωνισμού μία θέση στο επόμενο incubation πρόγραμμα που θα υλοποιήσει το Orange Grove Patras, περιλαμβανομένων όλων των υπηρεσιών και περιορισμών που προσφέρονται στους συμμετέχοντες του προγράμματος, όπως αυτά αναγράφονται στην ιστοσελίδα orangegrovepatras.biz
 • Το Μindspace προσφέρει συμμετοχή στις δράσεις ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων και για τους 2 πρώτους νικητές- 2 θέσεις στον ημιτελικό του Mindspace Challenge. https://www.mindspace.gr
 • Ο ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας προσφέρει σε όλες τις γυναίκες συμμετέχουσες του διαγωνισμού, δωρεάν εκπαίδευση στην πλατφόρμα του προγράμματος (Περιλαμβάνει online e-εκπαίδευση για την διευκόλυνση της χρηματοδότησης των γυναικών επιχειρηματιών από τους επιχειρηματικούς αγγέλους διάρκειας περίπου 45 ωρών και περιλαμβάνει 6 ενότητες) https://www.sevpde.gr/  
 • Το POS4WORK: θα παρέχει στις ομάδες που θα διακριθούν, συμβουλευτικές υπηρεσίες και πρόσβαση στους χώρους συνεργασίας για 3 μήνες, καθώς και ένταξη στο επιχειρηματικό δίκτυο και σε προγράμματα στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων. http://www.pos4work.gr
 • InterMediakt: θα προσφέρει mentoring sessions σε κοινωνικό αντίκτυπο, εταιρική κοινωνική ευθύνη και soft skills. https://intermediakt.org/home-gr

 

Επιπλέον άξονες επιχειρηματικής δράσης και βραβεία που προσφέρονται είναι:

 

 • Το Higgs, Incubator που στηρίζει ΜΚΟ, προσφέρουν σε μία συμμετοχή νικήτρια στην κατηγορία των  ΜΚΟ, 3 μήνες εργαστήρια σε θεματολόγια σχετική με την ανάπτυξη τους. https://higgs3.org/
 • Το MOSAIC, ΚοινΣΕΠ που είναι incubator σε creative industries, προσφέρουν δωρεάν mentoring σε startup που ανήκει σε πολιτισμό/τουρισμό.

 

 • Επιπλέον φέτος εισάγονται και οι παρακάτω άξονες με την συνεργασία μας με την θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων – The Fashion Gate http://www.thefashiongate.gr  

 

– Επιχειρηματικότητα στη Μόδα

– Μόδα & Τεχνολογία –  για διασύνδεση μόδας και τεχνολογίας (π.χ. apps)

Και προσφέρεται μία Υποτροφία στην Θερμοκοιτίδα  The Fashion Gate, που περιλαμβάνει Σχεδιαστική και Επιχειρηματική ανάπτυξη  για τους συμμετέχοντες, διάρκειας ενός έτους.

 

Με βάση τους παραπάνω άξονες καλύπτονται πλήρως τα επιστημονικά αντικείμενα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Ο χρονικός ορίζοντας διεξαγωγής και κατάθεσης επιχειρηματικών σχεδίων του διαγωνισμού ορίζεται από 4/10/2018 έως και 08/11/2018 και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί έως στις  05/12/2018 από το site του ΕΛΚΕ ΕΑΠ http://elke.eap.gr  , αλλά και σε κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά μέσω email.

 

Η υποβολή των υπό αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) πραγματοποιείται μέσω της αποστολής τους και συνοδείας των απαραίτητων εγγράφων μόνο σε έντυπη μορφή και σε σύνολο 4 αντιτύπων συνοδευόμενα και με ένα εγγεγραμμένο CDROM με το επιχειρηματικό σχέδιο με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Υπόψη κ. Θεόδωρου Βαγενά, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26335, με την ένδειξη:

 

 

4ος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΑΠ-ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

«ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».

 

 Έγκυρη συμμετοχή θεωρείτε με εντός χρονικού πλαισίου της σφραγίδας ταχυδρομείου.

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο επιχειρηματικό πλάνο, που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΕΑΠ: http://elke.eap.gr

 

Η επιτροπή αξιολόγησης, η οποία αποτελείται και από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, και άλλων ιδρυμάτων της χώρας και από τους υποστηρικτές του διαγωνισμού, θα λάβει υπόψη της  κατά την αξιολόγηση, συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια όπως :

 

 1. Σαφήνεια επιχειρηματικού σχεδίου και ιδέας

2.Τεχνικές προδιαγραφές, αρτιότητα εκτέλεσης του επιχειρηματικού σχεδίου

3.Βιωσιμότητα και προοπτικές ανάπτυξης επιχειρηματικής ιδέας

4.Πρωτοτυπία και καινοτομία επιχειρηματικής ιδέας

5.Συμβολή στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της αγοράς εργασίας

 

Οι οδηγίες και προδιαγραφές του διαγωνισμού βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΠ: http://elke.eap.gr

 

Πληροφορίες : Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών ΕΛΚΕ ΕΑΠ – Θεόδωρος Βαγενάς

Τηλ.: 2610 367759 – fax: 2610 367611 – e-mail: tvagenas@eap.gr

Ώρες επικοινωνίας : 09:00-13:00 εργάσιμες μέρες.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Υποστηρικτές Διαγωνισμού