Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΑΠ,

Θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με την έναρξη αιτήσεων συμμετοχής στην έκθεση Patras IQ 2019:

– Από τους διοργανωτές ακολουθείται η λογική της δέσμευσης κατά προτεραιότητα (first come, first served).

– Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως, αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου συμμετοχής (http://submission.upatras.gr/node/30), την απόφασή τους να συμμετάσχουν στην έκθεση.

– Η έκθεση παρέχει φέτος «Ελάχιστο Ίχνος εκθεσιακού χώρου 2 τ.μ. (Λόγω της ιδιαιτερότητας του νέου χώρου, οι εκθέτες θα ενημερωθούν για τις διαστάσεις του περιπτέρου και την χωροταξική τοποθέτησή τους και πάντοτε σύμφωνα με τις ανάγκες του εκθέματός τους 10 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης)».

– Το κόστος συμμετοχής είναι 100€ + ΦΠΑ έως 16/3/2019 και 200€+ΦΠΑ από 17/3/2019-20/3/2019

Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να προσκομίσετε στον ΕΛΚΕ ΕΑΠ (Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών – κ. Θεόδωρος Βαγενάς- tvagenas@eap.gr),αίτημα προς κάλυψη της σχετικής δαπάνης για να περάσει από συνεδρίαση ΕΛΚΕ, το οποίο να συνοδεύεται από την αίτηση συμμετοχής (pdf αρχείο από το σύστημα υποβολής αίτησης) και από το κόστος τυχόν περαιτέρω εξοπλισμού που θα χρειαστείτε το αργότερο έως 11/3/2019 και ώρα 13:30.

Αν η συμμετοχή σας μπορεί να καλυφθεί από πρόγραμμα, που είστε Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, απλώς προσκομίζεται στον χειριστή του εκάστοτε έργου το αντίστοιχο αίτημα ανάληψης δαπάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/17

Σας επισυνάπτεται ο Κανονισμός Συμμετοχής της Έκθεσης, όπου αναφέρονται οι όροι της Έκθεσης και οι Πίνακες Χρεώσεων, καθώς και η πρόσκληση του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής.

Για οποιαδήποτε απορία, πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τους Υπεύθυνους στα παρακάτω στοιχεία.

Επιστολή Συμμετοχής

Κανονισμός Συμμετοχής