5ος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Α.Π. – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

 Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων : 14/11/2019

Το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών του ΕΛΚΕ ΕΑΠ με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Μάνατζμεντ και Δημοσίας Διοίκησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προκηρύσσουν τον 5ο Επιχειρηματικό Διαγωνισμό «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες.

 

Ο επιχειρηματικός διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές/τριες, απόφοιτους/ες των τελευταίων 5 ετών από την απόκτηση του τελευταίου τίτλου σπουδών κάθε προγράμματος και βαθμίδας σπουδών και των 2 ιδρυμάτων (και του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας), αλλά και σε άτομα τα οποία απασχολούνται ενεργά σε ερευνητικούς τομείς του ΕΑΠ και σε προγράμματα ερευνητικά του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

Φιλοδοξούμε και φέτος με τον 5ο Επιχειρηματικό Διαγωνισμό «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες», να δοθεί η κατάλληλη ώθηση και υποστήριξη στα επιχειρηματικά όνειρα και φιλοδοξίες των συμμετεχόντων.

 

Τα υπό κατάθεση και αξιολόγηση επιχειρηματικά σχέδια, θα πρέπει να διέπονται από το καινοτομικό και πρωτότυπο πνεύμα σύλληψης και σχεδίασης και να ακολουθούν τους επιχειρηματικούς άξονες α) της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, β) της εφαρμογής τεχνολογικών καινοτομιών στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη και γ) της καινοτομίας στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Κλάδο- powered by MOSAIC»

 

 

Ο  Επιχειρηματικός Διαγωνισμός φέτος πραγματοποιείται και πάλι σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και συγκεκριμένα σε σύνδεση με το Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας προγράμματος NBG Business Seeds  https://www.nbg.gr/el/nbgseeds/competition

 

Η συγκεκριμένη συνεργασία του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, προσφέρει στους μελλοντικούς επιτυχόντες του επιχειρηματικού διαγωνισμού «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες»:

 

 • Την είσοδό στους 2 πρώτους νικητές, στη 2η  φάση του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας προγράμματος NBG Business Seeds.
 • Πρόσβαση σε ενέργειες και δράσεις στο πλαίσιο της ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Patras IQ για το έτος 2019,
 • To Επιστημονικό Πάρκο Πατρών https://www.psp.org.gr, ως incubator προσφέρει:

Α) Στον 1ο νικητή, δωρεάν χώρο εγκατάστασης της εταιρείας του (1-2 θέσεων εργασίας) για διάστημα 3 μηνών

Β) Στον 2ο και 3ο νικητή, υπηρεσίες του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας (πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, κατοχύρωση Πνευματικών Δικαιωμάτων, δικτύωση με  εθνικούς & διεθνής φορείς κλπ)

Γ) Στις ομάδες που θα διακριθούν και εφόσον ανήκουν στους τομείς: Νανοτεχνολογίας, Αγροδιατροφής, Βιοτεχνολογίας, Έξυπνες πόλεις, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αεροναυπηγικής, Μπλε Οικονομίας/Ανάπτυξης προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικτύωση και συνεργασία με τα αντίστοιχα Innovation HUBs που λειτουργούν στο ΕΠΠ (Nanotechnology HUB, Aroma HUB, Biohealth HUB, Smart Cities, Cleantech Energy HUB, Aeronautic HUB, HUB για την Μπλε Οικονομία/Ανάπτυξη)

 • To Orange Grove Patras προσφέρει ως έπαθλο υπηρεσίες Incubation σε νικητή του διαγωνισμού, με συμμετοχή στο επόμενο incubation πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στην Πάτρα (ισχύουν γεωγραφικοί περιορισμοί, βλ. http://orangegrovepatras.biz/#faq orangegrovepatras.biz
 • Το Οικοσύστημα Καινοτομίας ΟΚ!Thess https://okthess.gr/el/ προσφέρει:
 • την είσοδο στους 3 πρώτους νικητές στη 2η φάση αξιολόγησης (Bootcamp week) για την συμμετοχή στο πρόγραμμα επιτάχυνσης.
 • Δυνατότητας απευθείας συμμετοχής για τους 3 πρώτους νικητές του διαγωνισμού στο Demo Day του Οικοσυστήματος Καινοτομίας ΟΚ!Thess.
 • Το Μindspace προσφέρει συμμετοχή στις δράσεις ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων και για τους 2 πρώτους νικητές- 2 θέσεις στον ημιτελικό του Mindspace Challenge. https://www.mindspace.gr
 • Το POS4WORK: θα παρέχει στις ομάδες που θα διακριθούν, συμβουλευτικές υπηρεσίες και πρόσβαση στους χώρους συνεργασίας για 3 μήνες, καθώς και ένταξη στο επιχειρηματικό δίκτυο και σε προγράμματα στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων. http://www.pos4work.gr
 • Η p-consulting https://www.p-consulting.gr/– εταιρία συμβούλων και πληροφορικής, προσφέρει:
 1. Δικτύωση με υφιστάμενες επιχειρήσεις οργανισμούς του αντίστοιχου τομέα
 2. Οκτώ (8) ώρες mentoring με εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρηματικότητα (τέσσερις 2-ωρες συναντήσεις)
 3. 12μηνη Καθοδήγηση σε ευκαιρίες επιδότησης επενδυτικών πλάνων από τις Δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ και του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
 4. 1 ιστοσελίδα (εξασφαλισμένη φιλοξενία, σχεδιασμός και τεχνική υποστήριξη για 12 μήνες)
 • Η MPDO mpdo.gr  – εταιρεία συμβούλων, προσφέρει:
 • Στον 1ο και το 2ο νικητή καθώς και σε ομάδες που θα διακριθούν και οι ιδέες τους αφορούν στον τουριστικό κλάδο, παρέχει έως 3 συμβουλευτικά workshops (όπως: επιχειρηματικό μοντέλο, στρατηγικός σχεδιασμός, χρηματοοικονομική διαχείριση και κεφαλαιακή ενίσχυση, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού κλπ.

Επιπλέον άξονες επιχειρηματικής δράσης και βραβεία που προσφέρονται είναι:

 

 • Στην κατηγορία «Καινοτομία στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Κλάδο- powered by MOSAIC»/ προσφέρει ειδικό βραβείο που καθιερώνεται φέτος σε συνεργασία με το MOSAIC // Πολιτισμός και Δημιουργικότητα http://www.mosaic-hub.gr.

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο που θα λάβει την καλύτερη βαθμολογία, από την Επιτροπή Αξιολόγησης στον συγκεκριμένο Επιχειρηματικό Άξονα, ανεξάρτητα από την τελική του κατάταξη, θα ενταχθεί εντελώς δωρεάν:

 

– Στο πρόγραμμα Mosaic LAB, διάρκειας 6 μηνών, που προσφέρει εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, διάγνωση, mentoring και training για την ορθολογική ανάπτυξη της ιδέας τους και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

– Θα μπορεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας Mosaic OFFICE για ένα μήνα, για επαγγελματικές συναντήσεις και δυνατότητα εργασίας στον χώρο του MOSAIC για τις ανάγκες προώθησης της ιδέας του.

– Θα συμμετάσχει δωρεάν σε ένα δημιουργικό εργαστήριο Creative Clinic της επιλογής του.

 • Το HIGGS, το 1ο Incubator & Accelerator για ΜΚΟ στην Ελλάδα, προσφέρει σε μία νικήτρια στην κατηγορία των ΜΚΟ, επιμορφωτικά σεμινάρια που θα υλοποιηθούν σε διάστημα 3 μηνών, σε θεματολογίαα σχετική με την ανάπτυξη τους. https://higgs3.org/

 

 • Η θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων The Fashion Gate http://www.thefashiongate.gr  προσφέρει βραβεία στους ειδικούς άξονες:

 

– Επιχειρηματικότητα στη Μόδα

– Μόδα & Τεχνολογία –  για διασύνδεση μόδας και τεχνολογίας (π.χ. apps)

Και προσφέρεται:

 • μία Υποτροφία στην Θερμοκοιτίδα The Fashion Gate, που περιλαμβάνει Σχεδιαστική και Επιχειρηματική ανάπτυξη  για τους συμμετέχοντες, διάρκειας ενός έτους.

 

Με βάση τους παραπάνω άξονες καλύπτονται πλήρως τα επιστημονικά αντικείμενα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου. Πελοποννήσου.

Ο χρονικός ορίζοντας διεξαγωγής και κατάθεσης επιχειρηματικών σχεδίων του διαγωνισμού ορίζεται από 9/10/2019 έως και 14/11/2019 και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί έως στις  05/12/2019 από το site του ΕΛΚΕ ΕΑΠ http://elke.eap.gr, αλλά και σε κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά μέσω email.

 

Η υποβολή των υπό αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) πραγματοποιείται μέσω της αποστολής τους και συνοδείας των απαραίτητων εγγράφων μόνο σε έντυπη μορφή και σε σύνολο 1 αντίτυπου συνοδευόμενο και με ένα εγγεγραμμένο CDROM με το επιχειρηματικό σχέδιο με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Υπόψη κ. Θεόδωρου Βαγενά, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26335, με την ένδειξη:

 

 

5ος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΑΠ-ΠΑΝ.ΠΕΛ.

«ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».

 

 Έγκυρη συμμετοχή θεωρείτε με εντός χρονικού πλαισίου της σφραγίδας ταχυδρομείου.

Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο επιχειρηματικό πλάνο Business Canvas, που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΕΑΠ: http://elke.eap.gr

 

Η επιτροπή αξιολόγησης, η οποία αποτελείται και από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και άλλων ιδρυμάτων της χώρας και από τους υποστηρικτές του διαγωνισμού, θα λάβει υπόψη της  κατά την αξιολόγηση, συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια όπως :

 

 1. Σαφήνεια επιχειρηματικού σχεδίου και ιδέας

2.Τεχνικές προδιαγραφές, αρτιότητα εκτέλεσης του επιχειρηματικού σχεδίου

3.Βιωσιμότητα και προοπτικές ανάπτυξης επιχειρηματικής ιδέας

4.Πρωτοτυπία και καινοτομία επιχειρηματικής ιδέας

5.Συμβολή στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της αγοράς εργασίας

 

Οι οδηγίες και προδιαγραφές του διαγωνισμού βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΠ: http://elke.eap.gr

 

Πληροφορίες : Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών ΕΛΚΕ ΕΑΠ – Θεόδωρος Βαγενάς

Τηλ.: 2610 367759 – fax: 2610 367611 – e-mail: tvagenas@eap.gr

Ώρες επικοινωνίας : 09:00-13:00 εργάσιμες μέρες.

Οι οδηγίες και προδιαγραφές του διαγωνισμού βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΠ: http://elke.eap.gr

 

 

Απαραίτητα Έγγραφα:

business canvas

dilosi_simmetohis

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ BUSINESS CANVAS