Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και των Εργασιακών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Αντιπρόεδρος
Βασίλειος Κωστόπουλος, Καθηγητής Στατικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Μέλη
Δημοσθένης Μπούρος, αφυπηρετήσαντα Καθηγητής Πνευμονολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρήστος Τσούμας, Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής Τεχνικής της Κατασκευής, της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Αλέξανδρος Κατσαούνης, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ιωάννης Συμπέθερος, Καθηγητής Υδραυλικής με έμφαση στη μηχανική των θαλάσσιων έργων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Βασίλειος Λουκόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Μηχανικής των Ρευστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Εμμανουήλ Κουτούζης,  Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Αχιλλέας Καμέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Συστημάτων Διάχυτου και Σφαιρικού Υπολογισμού, της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

 

 

Δείτε επίσης: