Το ΕΑΠ συμμετέχει ενεργά στην ενίσχυση και προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας της ακαδημαϊκής του κοινότητας μέσα από την αξιοποίηση του διακεκριμένου ακαδημαϊκού προσωπικού του, της αξιοποίησης, ενίσχυσης και ίδρυσης ερευνητικών εργαστηρίων και ερευνητικών μονάδων, της αξιοποίησης και συμμετοχής του ιδρύματος σε διεθνή και εθνικά προγράμματα ερευνητικού ενδιαφέροντος, αλλά και με την εκπόνηση διδακτορικών και μεταδιδακτορικών διατριβών.

Επιπλέον το ΕΑΠ, προχωρά συνεχώς σε ενίσχυση περαιτέρω της έρευνας και μεταφοράς τεχνογνωσίας με την εισαγωγή νέων υπηρεσιών και μεθόδων στη διοικητική του δομή. Απτό παράδειγμα αποτελεί η συμμετοχή του ΕΑΠ ως συνδιοργανωτής στην Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ και η εκπόνηση από την ΕΔΕΛ του Προγράμματος Ενίσχυσης Έρευνας –ΠΕΝΕΡ ΕΑΠ16, με στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών του ΕΑΠ.

Με τη δημιουργία του τμήματος υποστήριξης ερευνών, η Ε.Δ.Ε.Λ.,  έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι της αποστολής της , που αποτελεί η ενθάρρυνση και υποστήριξη της βασικής έρευνας, η προσέλκυση χρηματοδότησης, η αναζήτηση προσκλήσεων καθώς και η ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για χρηματοδοτικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ευρωπαϊκά, εθνικά και λοιπά έργα).

Για Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Έρευνας πατήστε αυτό το σύνδεσμο http://edel.eap.gr/?page_id=253

Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε για προσκλήσεις, προκυρήξεις κλπ.,  επιλέγοντας από το μενου «Κατηγορίες» στο δεξί μέρος κάθε σελίδας, τα άρθρα του ιστότοπου της ΕΔΕΛ με tag «πρόσκληση» ή/και «προκήρυξη»

Παρουσιάσεις Έργων (Ενδεικτικά)

Η λίστα πλαισιώνεται συνεχώς

Στην συνέχεια παρατίθεται παρουσίαση έργων που έχει υλοποιήσει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και τα οποία διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου από το 1997 μέχρι και σήμερα. Το πλήθος των έργων αλλά και το ύψος του διαχειριζόμενου προϋπολογισμού αποδεικνύουν την άριστη ικανότητα του Πανεπιστημίου στην διαχείριση και την υλοποίηση έργων.

 

<head><h4><b>Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ASEAN Network for Green Entrepreneurship and Leadership (ANGEL)», με κωδικό 80064/4η διαδικασία/2021/θ.1.<b><h4><head>

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ASEAN Network for Green Entrepreneurship and Leadership (ANGEL)», με κωδικό 80064/4η διαδικασία/2021/θ.1.

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ASEAN Network for Green Entrepreneurship and Leadership (ANGEL)», με κωδικό 80064/4η διαδικασία/2021 /θ.1.     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Περισσότερα →
E-SLP
E-SLP
E-SLP is a project funded under Erasmus+ Programme, Key Action 3: Support for Policy Reform – Initiatives for Policy Innovation – «Forward Looking Cooperation Projects». Its duration is 36 months (from 01-01-2018 to 31-12-2020)...
Περισσότερα →
Έργο DCDS – Digital Competences Development System
Έργο DCDS – Digital Competences Development System
Στη σημερινή κοινωνία όλοι πρέπει να διαθέτουν ένα ευρύ σύνολο δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένου ενός επαρκούς επιπέδου ψηφιακών ικανοτήτων, προκειμένου να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία, να έχουν πρόσβαση και να προχωρήσουν στην...
Περισσότερα →
National Action Plan for Digital Skills and Jobs
National Action Plan for Digital Skills and Jobs
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έχοντας αναγνωρίσει το μεγάλο ρόλο που διαδραματίζει ο σωστός σχεδιασμός εκπαιδευτικής στρατηγικής και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο ζήτημα ανάπτυξης κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων, έχει μελετήσει, σχεδιάσει και αναλάβει σημαντικό αριθμό πρωτοβουλιών με...
Περισσότερα →
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1st call of ETCP Greece – Italy
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1st call of ETCP Greece – Italy
Ανακοινώθηκε στο επίσημο site του προγράμματος INTERREG GREECE ITALY και συγκεκριμένα στον  σύνδεσμο: INTERREG , η λίστα με τις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση προτάσεις έργων του 1st call of ETCP Greece – Italy. To EAΠ...
Περισσότερα →
Λίστα Ενδεικτικών Έργων
Λίστα Ενδεικτικών Έργων
  ΕΡΓΟ Πρόγραμμα Δράσης για την Πρωτοβουλία του ΕΑΠ για την εκπαίδευση προσφύγων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Καθ. Γιώργος Ανδρουλάκης Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Πόροι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΦΟΡΕΑΣ ΕΑΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...
Περισσότερα →
Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society (ISOTIS)
Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society (ISOTIS)
Ενταξιακή εκπαίδευση και κοινωνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στη κοινωνία Η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό πυλώνα για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και ζωτικής σημασίας για τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη και ευκαιρίες στη ζωή...
Περισσότερα →
FORETELL- Flood and fire safety awareness in virtual world
FORETELL- Flood and fire safety awareness in virtual world
Το έργο «FORETELL» προέκυψε από την ανάγκη προώθησης μιας κουλτούρας στην Ευρώπη με γνώμονα την ασφάλεια απέναντι σε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς κινδύνους, όπως είναι οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές δημοτικού (School...
Περισσότερα →