«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 908 ΚΒ)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

Τυποποιημένο έντυπο υποβολής_05-12-2016 (word| 109 KB)

Συγκεντρωτικός Πίνακας ανά Δικαιούχο (σε μορφή .xls) Νέο!

Οδηγός εφαρμογής (PDF|283KB)

Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΠ (PDF|299KB) Νέο!

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την Πρόσκληση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» και κωδικό ΕΔΒΜ34 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», κοινοποιούνται οι σχετικές διευκρινίσεις.

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (16/12/2016) (PDF|270KB)

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (22/12/2016) (PDF|265KB)

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (24/01/2017) (PDF|279KB) Ορθή Επανάληψη – Νέο!

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (30/01/2017) (PDF|284KB)

Διευκρινίσεις – Απαντήσεις (06/02/2017) (PDF|432KB) Ορθή ΕπανάληψηΝέο!

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34  (PDF|415KB) Νέο!

 

Πηγή: http://www.edulll.gr/?p=31436