Τα ακόλουθα  έντυπα τίθενται σε ισχύ από 01 Ιανουαρίου 2019:     Γενικά Έντυπα a.Υποβολή Έργου  Ε 32.1 Υποβολής Προτάσεων Έργων_v1.1 E 130.25 Έντυπο Υποβολής κάλυψης ιδίας συμμετοχής b.Έναρξη Έργου Ε 32.2 Καρτέλα Έργου_v4 Ετήσιος Προϋπολογισμός Συνολικός Προϋπολογισμός Ε 130.3 Προσωπικά στοιχεία Ε 130.12 Συγκρότηση ερευνητικής ομάδας Ε 35.3.2 Δελτίο Αλλαγών Έργου_v1.1 c.Έσοδα Αίτηση έκδοσης […]

Read More →