Συννημένα οι νέες διευκρινίσεις (6/2/17) σχετικά με την Πρόσκληση με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» και κωδικό ΕΔΒΜ34, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον σύνδεσμο: http://www.edulll.gr/?p=31436  

Read More →

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» (ΕΔΒΜ 34) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σας ενημέρωνουμε οτι διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή κείμενο με συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις  που δημοσιεύθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Κατεβάστε το κείμενο εδώ: Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 (12_01_2017) […]

Read More →