Στο πλαίσιο υποβολής ερευνητικών προτάσεων της Πρόσκλησης με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» (ΕΔΒΜ 34), ανακοινώθηκαν από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων. Διαθέσιμα και στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: http://www.edulll.gr/?p=31436   Ανακοίνωση (PDF|343 KB) Αποτελέσματα (.xlsx|446 KB)    

Read More →

«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 908 ΚΒ) Τα συνοδευτικά αρχεία της […]

Read More →

Δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα η νέα δέσμη ερωτήσεων -απαντήσεων αναφορικά με το πρόγραμμα ΕΔΒΜ 34. Θα βρείτε συνημμένο το αρχείο, αλλά και στον σύνδεσμο: http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2016/12/DIEYKRINISEIS_APANTISEIS_ENIAIO_prosthiki_newn_30_01_2017.pdf  

Read More →