Εβδομαδιαία ενημέρωση (03/09/2018-07/09/2018) με τις καινούργιες προκηρύξεις συμβάσεων, προτάσεις συνεργασίας και εκδηλώσεις.

Read More →

Το συγκεκριμένο τμήμα, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι της αποστολής της ΕΔΕΛ, που αποτελεί η ενθάρρυνση και υποστήριξη της βασικής έρευνας, η προσέλκυση χρηματοδότησης, η αναζήτηση προσκλήσεων καθώς και η ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για χρηματοδοτικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ευρωπαϊκά, εθνικά και λοιπά έργα). ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Συλλογή και τήρηση αρχείου Προσκλήσεων για […]

Read More →